35
  Onroerend goed  
     
     

2% overdrachtsbelasting ondanks gebruik als kantoor

Wanneer is een onroerende zaak een woning en geldt 2% overdrachtsbelasting (ipv 6%). Hof Arnhem en Hof Den Haag deden verrassende uitspraken. De belastingdienst aan zet.

Wat is een woning?
Zoals we u in de vorige Notaris Notes berichtten, verschillen kopers en de belastingdienst hierover nogal eens van mening. De Wet op belastingen van rechtsverkeer (waarin de overdrachtsbelasting is geregeld) geeft geen criteria om te bepalen of een onroerende zaak als een woning moet worden aangemerkt. Vreemd aangezien dit onderscheid essentieel is voor de bepaling van het tarief van 2 of 6 %.

De belastingdienst keek tot dusver vooral - om te bepalen of sprake was van een woning - naar het gebruik door verkoper, de bestemming van het pand volgens het omgevingsrecht (bestemmingsplan) en naar hoe geschikt het pand was voor bewoning ten tijde van de overdracht.

Kopers waren geneigd een onroerende zaak als woning aan te merken als zij het pand kochtten om er te gaan wonen.

Rechtspraak
In 2016 volgende enkele uitspraken van Hof Arnhem en Hof Den Haag. Daaruit volgde dat het niet relevant is hoe het pand door verkoper is gebruikt. Om te bepalen of sprake was van een woning gaven de bouwkundige kenmerken van een pand de doorslag. Biedt het pand alle voor bewoning noodzakelijke voorzieningen? Is het voorheen als woning gebouwd? En ingeval van twijfel worden slechts aanvullende criteria als het gebruik door verkoper en de bestemming relevant. Revolutionair! Zo kon bijvoorbeeld een herenhuis, ingericht als advocatenkantoor,  kwalificeren.

Geen cassatie
Nu was het natuurlijk spannend wat de belastingdienst zou doen. Immers, tegen de uitspraken was cassatie mogelijk in welk geval de Hoge Raad zich zou moeten uitspreken over de kwestie. Inmiddels is duidelijk dat de belastingdienst zich neerlegt bij deze uitspraken en geen cassatie heeft ingesteld.