Klik voor meer informatie

Klik voor meer informatie

Ondernemingsvormen

U gaat ondernemen of u bent reeds ondernemer. U zult zich dan in eerste instantie bezighouden met het praktische reilen en zeilen van uw bedrijf. Welke producten of diensten biedt u aan, wie zijn uw klanten en hoe bent u hen zo goed mogelijk van dienst? Wat is uw toekomstvisie, hoe beheerst u de kosten en realiseert u een zo'n groot mogelijk winst. Het is echter ook raadzaam om stil te staan bij de vorm waarin u uw onderneming gaat drijven of waarin u uw onderneming reeds drijft. Die vorm, de rechtsvorm, heeft namelijk praktische, juridische en fiscale consequenties. De keuze voor de rechtsvorm van uw onderneming is dan ook van groot belang voor de toekomst en voor wat er als ondernemer allemaal op uw pad kan komen.

Bij de keuze voor de rechtsvorm van uw onderneming kunnen een groot aantal zaken een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het aantal ondernemers dat bij de onderneming betrokken is;
  • het beschikbare startkapitaal;
  • de risico's die u, uw partner en uw medeondernemers lopen;
  • de gewenste afspraken tussen de verschillende ondernemers indien u met meer ondernemers bent;
  • de rol die de verschillende ondernemers en eventuele geldschieters binnen de onderneming spelen;
  • de meest wenselijke fiscale behandeling van uw onderneming;
  • de continuïteit van de onderneming indien een ondernemer wegvalt.

Omdat de keuze van de rechtsvorm van zo'n groot belang is, is het verstandig om u deskundig te laten adviseren over de rechtsvorm van uw onderneming. Dierckxsens | Van Grinsven | Franken Notarissen kan u daarbij, desgewenst in samenspraak met uw accountant of adviseur, uitstekend van dienst zijn. Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek bent u bij ons van harte welkom. Dat kan nuttig zijn als u uw onderneming gaat starten. Echter een eenmaal gemaakte keuze voor de rechtsvorm van uw onderneming staat niet voor eeuwig vast. U kunt onder omstandigheden ook "tijdens de rit" de rechtsvorm van uw onderneming wijzigen. Goede advisering is dan ook voor de bestaande ondernemer van groot belang.

Om u alvast wat eerste algemene informatie te bieden, geven we u op deze plaats een korte introductie van de meest voorkomende rechtsvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: