Mag een appartementswoning tijdelijk worden verhuurd?

Het klinkt leuk. Je hele huis, appartement of een kamer verhuren om wat extra inkomen te genereren. Toch mag dit niet zomaar.

Met de komst van AIRBNB en vergelijkbare initiatieven zien we de wens van woningeigenaren toenemen om hun woning (tijdelijk) te verhuren, vooral in de meer toeristische gebieden van ons land. Dat is voor eigenaren van een appartementswoning niet anders.

Het klinkt leuk. Je hele huis, appartement of een kamer verhuren om wat extra inkomen te genereren. Toch mag dit niet zomaar.

Allereerst moeten woningeigenaren (dus ook appartementseigenaren) met een hypotheek, voor (elke vorm van) verhuur toestemming hebben van de hypotheekbank. Daarnaast is er de wet- en regelgeving vanuit de overheid. In sommige gemeenten moet men een vergunning hebben voor de exploitatie van een woning als Bed & Breakfast. Appartementseigenaren hebben echter nog een extra hobbel te nemen, voordat zij hun logeerkamer of hele appartement online kunnen aanbieden: de op het appartement van toepassing zijnde splitsingsakte. Daarin staat vermeldt wat de bestemming is van het appartement en daar heeft een appartementseigenaar zich aan te houden. In een appartement met als bestemming “wonen” mag een eigenaar dus in beginsel géén bedrijf vestigen of het appartement voor andere doeleinden aanwenden die niet vallen onder het woonbegrip.

Als een appartementseigenaar zijn appartement wil gebruiken ‘in strijd met de bestemming’ (volgens de splitsingsakte) dan heeft hij veelal goedkeuring nodig van de vergadering van eigenaars. Kortom, als je buren in meerderheid niet akkoord gaan met jouw plannen, dan mag je je woonappartement niet voor andere doeleinden gebruiken.

Nu hebben de meeste eigenaren van een woonappartement als bestemming “wonen” of “woning” – zonder nadere aanduiding – in hun splitsingsakte staan, meestal zonder dat verhuur als woonruimte is uitgesloten. Of deze appartementseigenaren hun hele appartement of een kamer als Bed & Breakfast mogen aanbieden, hangt dus af vraag of dat gebruik is van het appartement in strijd met de woonbestemming.

Inmiddels zijn over die vraag de eerste procedures gevoerd waaruit volgt dat voor zover de splitsingsakte geen andere aanwijzingen te vinden zijn omtrent de invulling van de bestemming “woning” of “wonen”, de splitsingsakte alsdan géén ruimte laat voor kortdurende verhuur aan derden. Recente jurisprudentie op dit punt gaat ervan uit dat toeristen in een woning “verblijven” en niet “wonen”. Het met enige regelmaat kortdurend in gebruik geven voor verblijf wordt door de rechter aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en niet als gebruik als woning. Deze jurisprudentie geldt uiteraard niet als in de splitsingsakte bepalingen zijn opgenomen waaruit volgt dat verhuur voor korte perioden wel is toegestaan.Artikelen

Schenktips waarmee u iedereen blij maakt

Wilt u zeker weten dat iedereen blij wordt van uw schenking? En u zelf ook? Lees onze 8 tips.

Lees meer

Alimentatieduur per 1 januari 2020 verkort

Per 1 januari 2020 is de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Let op! De wetswijziging geldt alleen voor partneralimentatie en dus niet voor kinderalimentatie.

Lees meer

Vererft het voorkeursrecht?

Het komt vaak voor in met name familieverhoudingen. Een voorkeursrecht tot koop op een onroerende zaak als de huidige eigenaar die wil verkopen.

Lees meer

Je kunt kindsdelen niet zomaar uitbetalen

In het Max Magazine van november 2019 lazen we een ingezonden vraag van een weduwe die zich afvroeg of zij de erfdelen van haar kinderen mag uitbetalen.

Lees meer

Waar kunnen wij u mee helpen?

Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie? Of wilt u een afspraak maken? Bel dan 0416 27 49 62 of mail ons middels onderstaand formulier en we nemen zo snel mogelijk contact op met u.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief in uw mailbox?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
DGF Notarissen
Post Postbus 120
5170 AC Kaatsheuvel
Bezoek Brugske 19
5171 VR Kaatsheuvel
Openingstijden
 • Maandag
  9.00 - 17.30
 • Dinsdag
  9.00 - 17.30
 • Woensdag
  9.00 - 17.30
 • Donderdag
  9.00 - 17.30
 • Vrijdag
  9.00 - 17.30
DGF Notarissen    |    Algemene voorwaarden    |    Privacy    |    Zie ook    |    Website door Tundra digital branding & marketing bureau